Bc. Veronika Srholcová

Bachelor's thesis

Aktualizace podkladů pro mapu bezbariérovosti města Pardubic

Update documentation for wheelchair accessibility map of city Pardubice
Abstract:
Práce se zabývá problematikou bezbariérového prostředí pozemních komunikací a zastávek městské hromadné dopravy na vybrané trase. Zaměřuje se na analýzu současného stavu a zlepšení přístupu veřejných míst bezbariérovou úpravou přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zastávek městské hromadné dopravy. Analýzou naleznutá kritická místa v řešené lokalitě mají navrhnuta opatření, ke zvýšení bezpečnosti …more
Abstract:
The work deals with the wheelchair accessibility environment of routes and public transport stations on the route. It is focused on the analysis of the current situation and the improve public access points barrier-free pedestrian crossings, and crossing places for the public transport stations. Analyzing sighted critical points in the given area have suggested measures to improve safety and accessibility …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Srholcová, Veronika. Aktualizace podkladů pro mapu bezbariérovosti města Pardubic. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera