Petra OSTRÁ

Bakalářská práce

Husité jako sekta

Hussites As a Cult
Anotace:
Práce se zabývá otázkou husitství z religionistického pohledu. Řeší otázky sektářství v husitském fenoménu. Charakterizuje, co sekta vlastně je, její znaky a způsobu jejich užití. Rozebírá jednotlivé znaky a aplikuje je na husitské hnutí. Charakterizuje rozlišení jednotlivých proudů. Rozebírá osobnost Jana Husa, zaobírá se lidovými kazateli, náboženskými proudy, které měly na jeho vznik hnutí účast …více
Abstract:
The work deals with the Hussitism from the religious point of view and with the topic of the cult in Husstite phenomenon. This work defines what is a cult, its character and the way how a cult operates. The individual characteristic are analysed and afterwards applied on the Hussites movement. This thesis further deals with the distinction between the individual streams. It analyses the personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. ThDr. Tomáš Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OSTRÁ, Petra. Husité jako sekta. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta