Petra OSTRÁ

Bachelor's thesis

Husité jako sekta

Hussites As a Cult
Abstract:
Práce se zabývá otázkou husitství z religionistického pohledu. Řeší otázky sektářství v husitském fenoménu. Charakterizuje, co sekta vlastně je, její znaky a způsobu jejich užití. Rozebírá jednotlivé znaky a aplikuje je na husitské hnutí. Charakterizuje rozlišení jednotlivých proudů. Rozebírá osobnost Jana Husa, zaobírá se lidovými kazateli, náboženskými proudy, které měly na jeho vznik hnutí účast …more
Abstract:
The work deals with the Hussitism from the religious point of view and with the topic of the cult in Husstite phenomenon. This work defines what is a cult, its character and the way how a cult operates. The individual characteristic are analysed and afterwards applied on the Hussites movement. This thesis further deals with the distinction between the individual streams. It analyses the personality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010
Accessible from:: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: doc. ThDr. Tomáš Novotný

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OSTRÁ, Petra. Husité jako sekta. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta