Marek MACHARÁČEK

Bachelor's thesis

Mezinárodní cestovní ruch Vietnamu: analýza poptávky a předpokladů dalšího rozvoje

International Tourism in Vietnam: analysis of demand and expected future development
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat potenciál cestovního ruchu, lokalizační, realizační a selektivní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ve Vietnamu, jeho současný stav a využití destinací a v neposlední řadě charakterizovat jednotlivé subregiony Vietnamu. Předpoklady cestovního ruchu jsou hlavními faktory při rozvoji cestovního ruchu v dané lokalitě. Potenciál rozvoje závisí na přírodních podmínkách …more
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze the potential of tourism, location and selective implementation conditions for tourism development in Vietnam, its current state and usage of destinations and ultimately characterize the different sub-regions of Vietnam. Assumptions of tourism are the main factors in the development of tourism in the locality. Potential development depends on natural conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
Accessible from:: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Boruta

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACHARÁČEK, Marek. Mezinárodní cestovní ruch Vietnamu: analýza poptávky a předpokladů dalšího rozvoje. Český Těšín, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta