Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Ženská touha v panství muže?

Female desire under the rule of men?
Abstract:
Disertace se zabývá tématem ženské touhy. Teoretické ukotvení čerpá ze sociálně-konstrukcionistického přístupu k sexuální socializaci. Teoretická část má následující strukturu: dominantní diskurzy sexuality a vybrané aspekty sexuální socializace žen; biologizující přístup k lidskému sexuálnímu fungování; psychodynamický přístup k vývoji touhy jako intersubjektivity. Detailní kvalitativní analýze a …more
Abstract:
The dissertation deals with a topic of female desire. Theoretical background is embedded in social constructionist approach to sexual socialisation. The theory consists of three frameworks: dominant discourses of sexuality and topics related to female sexual socialisation; medical approach to human sexual functioning; psychodynamic approach to desire as intersubjectivity. The detailed analysis and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 7. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D., doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Psychology (4-years) / Social Psychology