Bc. Daniel Pešek

Diplomová práce

Krátkodobá predikce spotřeby elektřiny s využitím umělé neuronové sítě

Short Term Electric Load Forecasting Using an Artificial Neural Network
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oblast krátkodobé predikce spotřeby elektrické energie v České republice s využitím umělé neuronové sítě. V teoretické části se zabývá jednak faktory, které ovlivňují velikost spotřeby elektřiny, a dále modely neuronových sítí a metodami pro jejich učení. V praktické části je navrženo několik variant modelu pro krátkodobou predikci spotřeby elektřiny s využitím umělé …více
Abstract:
The thesis addresses the topic of artificial neural network based short-term electricity load forecasting in the Czech Republic. The theoretical part describes the factors that affects the electricity consumption, as well as models of artificial neural networks and methods for their learning. In the practical part, several variants of the model for short-term prediction of electricity consumption using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Berka, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika