Bc. Pavlína Ševčíková

Bakalářská práce

Pojistná smlouva

Insurence Contract
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pojistnou smlouvou. Cílem práce je analyzovat problematiku pojišťovnictví, konkrétně pojistné smlouvy. Vedle stručného historického vývoje, je specifikována platná právní úprava, dále rozbor pojistné smlouvy. Následuje vymezení pojistného trhu a subjektů, které v tomto oboru působí. Vzhledem k platnosti nového Občanského zákoníku od 1.1.2014, je závěr práce také věnován …více
Abstract:
This thesis deals with the insurance contract. The aim is to analyze the issue of insurance, an insurance contract. In addition to a brief historical development, is specified by law, further analysis of the insurance contract. Following the definition of the insurance market and entities operating in this field. Due to the effect of the new Civil Code from first of January, 2014, the end of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Marek Andrášek
  • Oponent: JUDr. Ivana Slavíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS