Bc. Barbora Dvořáková

Bakalářská práce

Regresní analýza vývoje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Regression Analysis of the Car Insurance for Damage Caused by the Operation of a Motor Vehicle at the Insurance Company Kooperativa pojistovna, a. s., Vienna Insurance Group
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá regresní analýzou vývoje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group od roku 2006 do roku 2010. Hlavním cíle práce je zhodnocení vývoje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a výhled …více
Abstract:
Bachelor thesis examines the regression analysis development of damage liability insurance caused by the operation of a motor vehicle in Kooperativa Insurance Company, the Vienna Insurance Group from the year 2006 to 2010. The main aim is to valorize the development for damage liability insurance caused by the operation of a motor vehicle in Kooperativa Insurance Company, the Vienna Insurance Group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Čenčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Barbora. Regresní analýza vývoje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní