Radek Onderka

Diplomová práce

Komparace kondiční úrovně hráčů fotbalu v kategorii starších žáků

Comparation of conditional highness by football players in cathegory by senior schoolboys
Anotace:
Hlavním cílem této práce je srovnání kondiční úrovně hráčů fotbalu. Toto srovnání je uskutečněno na základě zvolených faktorů u družstev SFC Opava, FK Šumperk a FK Česká Lípa kategorie starších žáků. Při testování jsem se zaměřil na rychlost, specifickou pohybovou rychlost a sílu horních a dolních končetin. Výsledky jsem porovnal a statisticky zpracoval pomocí metody analýzy rozptylu
Abstract:
Main aim of this thesis is comparison of conditional highness by football players. This comparison is materialized on the basis of chosen factors by following teams - SFC Opava, FK Šumperk and FK Česká Lípa in cathegory of senior schoolboys. Testing was focussed on fastness, agility and strength of upper and lower limbs. The results were compared and statisticly processed by means of the method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Radim Weisser

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova