Bc. Hana MEDVEDOVÁ

Diplomová práce

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Play Therapy in the pediatric ward of the Regional Hospital of Tomas Bata in Zlin.
Anotace:
Teoretická část vychází z rozdělení dětského věku a následně také z problematiky zvládání nemoci v jednotlivých etapách vývoje dítěte. Další kapitola pojednává o psychických ná-sledcích nemoci u dítěte, kde je podrobněji nahlíženo na prožitek nemoci z pohledu samot-ného dítěte a jeho rodičů. Také se zmiňuji o užití facilitačních metod. Nastíněny jsou zde také možnosti komunikace s nemocným dítětem …více
Abstract:
Its theoretical part grounds on the distribution of childhood, and consequently the problems of coping with the disease in various stages of child development. The next chapter deals with the psychological consequences of illness in a child, which is further seen in the experience of illness from the perspective of the child himself and his parents. The facilitation methods are outlined here as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 19262

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Řeháčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDVEDOVÁ, Hana. Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe