Peter Fraňo

Diplomová práce

Klasifikace dřevinné skladby z barevného leteckého snímku

Recognition of Tree Species Composition in Forests Based on the Air Photo Classification
Anotace:
Táto práca sa zaoberá možnosťami analýzy farebnej leteckej snímky získanej klasickými metódami aj prostredníctvom digitálneho skenera a možnosťami uplatnenia výsledkov pre lesnícku prax. V prvej časti je prebratá problematika a postupy používané pri identifikácii korún stromov, rovnako aj popis postupu spracovania segmentácie obrazu a klasifikácie drevinovej skladby porastov pomocou softvéru Definiens …více
Abstract:
This diploma work is concerned with the possibilities of analysis of coloured aerial images obtained by traditional methods, as well as by digital scanner and with the possibilities of applying these results in forest praxis.The first part is focused on problems and methods used for identification of tree crowns, description of method of executing picture segmentation and classification of tree species …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Peňáz
  • Oponent: Filip Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava