Ing. Přemysl Písař, MBA

Bakalářská práce

Controlling jako nástroj řízení podniku

Controlling as a management tool
Anotace:
Tato bakalářská práce se v teoretické části věnuje podstatě, funkcím a využití controllingu. V praktické části práce se věnuje navržení systému controllingu, jako řídícího nástroje v malé společnosti podnikající v oblasti okrasného zahradnictví. Jsou zde zkoumány možnosti využití controllingu v oblasti podnikání, kde se controlling obvykle nepoužívá anebo je jeho využití malé. Implementace controllingu …více
Abstract:
This thesis focuses on the theoretical part of the essence, functions and controlling use. In the practical part is devoted to designing controlling system, as a management tool in small companies involved in landscape gardening. There are explored possibilities of controlling in a business where it is typically not used or controlling its use is small. Controlling implementation is described from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viktor Hrdina, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní