Kristýna Váchová

Bakalářská práce

Bankovní produkty a služby pro malé a střední podniky

Banking Products and Services for SMEs
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na bankovní produkty a služby malých a středních podniků. Cílem této práce je dle analýzy a následné komparace bankovních produktů vybraných bank určit optimální úvěrové financování pro uvedený podnik. První teoretická část práce se soustředí na vymezení segmentu malých a středních podniků, kde je přesně určeno, jaký typ produktu je vhodný, pro jakou skupinu podniků. Práce …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on banking products and services of small and medium enterprices. The aim of this work is to determine the optimal credit financing for the company according to the analysis and subsequent comparison of banking products of selected banks. The first theoretical part od the word focused on the definition of the segment of small and medium-sized enterprises, where it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Josef Polák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku