Bc. Katarína Nemtušiaková

Diplomová práce

Vybrané úverové produkty poskytované vybranými bankami SR

Selected Loan Products Provided by Selected Banks in SR
Abstract:
Diploma thesis deals with selected loan products, which provide selected banks in SR. The first chapter focuses on the bank, the different types of loan products, credit risk, loan process and specifies the instruments of securing loan. The second chapter deals with the analysis of selected loan products provided by selected banks SR. The third chapter compares loan products analyzed in terms of the …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá vybranými úverovými produktmi, ktoré poskytujú vybrané banky v SR. Prvá kapitola sa zameriava na banku, jednotlivé druhy úverových produktov, úverové riziko, úverový proces a špecifikuje nástroje zabezpečenia úveru. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou vybraných úverových produktov poskytovaných vybranými bankami SR. Tretia kapitola porovnáva analyzované úverové produkty z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance