Michaela Zíková

Bakalářská práce

Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien, am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Januar-Juni 2013

Image of Germany in Czech Media Using the Example of Public Television Channel ČT2 in the Period January-June 2013
Abstract:
The project focuses on the media, public TV channel - ČT2, changes in impression of Germany and how important the role of media is in the Czech society. The main topic of this assessment is the way Germany was presented by the public TV channel - ČT2 for period between 01/01/2013 to 30/6/2013.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá médii, především televizní stanicí ČT2 a změnami obrazu Německa v České republice. Hlavním tématem je představení tohoto obrazu za období 1.1.2013 až 30.6.2013. Diese Abschlussarbeit befasst sich mit den Medien, auch mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ČT und mit den Änderungen des Deutschlandbildes. Das Hauptthema dieser Abschlussarbeit ist die Darstellung …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zíková, Michaela. Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien, am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Januar-Juni 2013. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická