Thao Dang Vu Bich

Bakalářská práce

Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien, am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Juli-Dezember 2013

The Image of Germany in Czech Media, Using the Example of Public Television Channel ČT2 in the Period July-December 2013
Abstract:
The project focuses on the media, public TV channel - ČT2, changes in impression of Germany and how important the role of media is in the Czech society. The main topic of this assessment is the way Germany was presented by the public TV channel - ČT2 for period between 01/07/2013 to 31/12/2013.
Abstract:
Má práce se koncentruje na zachycení veřejnoprávní stanice České televize, změn obrazu Německa a vysvětlení role médií v české společnosti. Jejím stěžejním tématem je obraz Německa a to jak je prezentován na veřejnoprávní stanici České televize ČT2 v rozmezí od 1. července do konce prosince 2013.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dang Vu Bich, Thao. Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien, am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Juli-Dezember 2013. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická