Bc. Stanislav Bogdanov

Bakalářská práce

Analýza a srovnání běžného účtu platební bilance v ČR a ve vybrané ekonomice EU

Analysis and comparison of balance of payments current account in the Czech republic and chosen economy
Anotace:
Běžný účet platební bilance patří mezi základní sledované makroekonomické veličiny. Obsahuje v sobě informace týkající se zahraničního obchodu státu, které mohou být důležité při vytváření hospodářské politiky státu. Následující bakalářská práce se zabývá srovnáním a analýzou běžných účtů platební bilance České republiky a Slovenska s konkrétním zaměřením na obchodní bilanci.
Abstract:
Balance of payments current account belongs among the main monitored macroeconomic indicators. It shows informations about international trade of the selected state. These informations can be then usefull when forming economic policy. The following bachelor’s thesis focuses on the current acounts of the Czech republic and Slovakia with a particular focus on the trade balance.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Pavlína Balcarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta