Bc. Hoa Thi Tran

Diplomová práce

Application of price discrimination methods to increase firm's profit

Application of price discrimination methods to increase firm’s profit
Anotace:
Cenová diskriminace je praktika účtování poplatků různým zákazníkům za stejný produkt za různé ceny. Tato diplomová práce se bude zabývat výzkumem cenové diskriminace a jejích metod zvyšování zisků podniků. Práce také studuje právní aspekty související s cenovou diskriminací a jakým způsobem mohou společnosti efektivně a legálně praktikovat cenovou diskriminaci. Příklady aplikace metod cenové diskriminace …více
Abstract:
Price discrimination is the practice of charging different customers for the same product at different prices. This diploma thesis will delve into the research of price discrimination and its methods in increasing the profits of enterprises. The thesis also studies the legal aspects related to price discrimination and how companies can effectively and legally practice price discrimination. The examples …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Economics and Management