Jakub Boček

Diplomová práce

Triple Play řešení pro optické přístupové sítě

Triple Play Solutions for Optical Access Networks
Anotace:
Triple Play služby jsou velmi probíranou a také žádanou službou současné nabídky telekomunikačních služeb. I když je balíček služeb Triple Play silnou zbraní pro rozšíření uživatelské základy, musí být poskytovatelé těchto služeb ostražití. Označení Triple Play napovídá, že se jedná o balíček tří služeb hlasu, videa a dat. Datové služby (www, soubory apod.) jsou doplněny o real-time multimediální hlasové …více
Abstract:
Triple Play services are very well being discussed and demanded service currently offers telecommunications services. Although the package of Triple Play services strong weapon for expanding user base, providers need to be wary of these services. Triple Play designation suggests, it is a package of three services of voice, video and data. Data services (www, files, etc.) are supplemented by real-time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Josef Beran

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika