Miroslav Večeřa

Bakalářská práce

Nasazení vláknově optického zesilovače pro WDM-PON síť

Deployment of Fiber Optic Amplifier into the WDM-PON Network
Anotace:
Cílem této práce bylo nasazení vláknově optického zesilovače do optické přístupové sítě využívající technologii WDM-PON v simulačním programu OptiSystem. V první části práce je teoretický rozbor problematiky optických přístupových sítí. Dále popis technologie WDM-PON sítě a rozbor nejvyužívanějších optických zesilovačů. V praktické části práce je provedena samotná simulace při využití dvou lehce odlišných …více
Abstract:
In order of bachelory thesis was Deployment of Fiber Optic Amplifier into the WDM-PON Network in simulation program OptiSystem. First part of thesis is theoretical analysis of issue of optical access network and description of WDM-PON technology and analysis of most common used optical amplifier. In practical part of thesis is implemented simulation with two different topologies of WDM-PON network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Petr Münster

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika