Vendulka Kuklová

Diplomová práce

Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci literární výchovy v období počáteční čtenářské gramotnosti

Opportunities for the development of reading literacy within the literary
Anotace:
Diplomová práce "Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci Literární výchovy v období počáteční čtenářské gramotnosti", se zaměřuje na rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím literární výchovy, jako jedné ze složek předmětu český jazyk v prvním vzdělávacím období základní školní docházky. Cílem diplomové práce je nabídnout některé možnosti, jak lze rozvíjet čtenářskou gramotnost v rámci …více
Abstract:
The diploma thesis "The possibilities how to develop literacy skills in the context of Literary Education in the period of initial literacy skills" focuses on the development of literacy skills through literature as one of the components of Czech language in the first educational period of elementary schooling. The aim of the thesis is to offer some options how you can develop a reading literacy in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuklová, Vendulka. Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci literární výchovy v období počáteční čtenářské gramotnosti. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy