Theses 

Komparace působení České republiky při poválečném rozvoji Bosny a Hercegoviny a Srbska – Mgr. Eva Piškytlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / International Relations

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Mgr. Eva Piškytlová

Bachelor's thesis

Komparace působení České republiky při poválečném rozvoji Bosny a Hercegoviny a Srbska

The Comparison of the action of the Czech Republic in the post-war development of Bosnia and Herzegovina and Serbia

Anotácia: Cílem práce je srovnání úspěšnosti České republiky při poválečném rozvoji Bosny a Hercegoviny a Srbska, přičemž by se komparace měla zaměřit na vojenskou a ekonomickou dimenzi rozvojové spolupráce. Výsledkem práce by měla být verifikace hypotézy, že rozvojový program posiluje bilaterální politické, ekonomické i kulturní vztahy s Bosnou a Hercegovinou a Srbskem, zlepšuje postavení České republiky na mezinárodní scéně a zároveň zvyšuje mezinárodní postavení Bosny a Hercegoviny a Srbska a přibližuje je vstupu do Evropské unie.

Abstract: The aim of the thesis is to compare success of the Czech Republic in the postwar development of Bosnia and Herzegovina and Serbia; the comparison should focus on military and economic dimension of development cooperation. The outcome of that thesis should be a verification of hypothesis that the development program strengthens bilateral political, economic and cultural relations with Bosnia and Herzegovina and Serbia, and improves the position of the Czech Republic on the international scene and enhances the international reputation of Bosnia and Herzegovina and Serbia and helps them to enter the European Union .

Kľúčové slová: rozvojová spolupráce, rozvojové projekty, česká zahraniční politika, západní Balkán, Armáda České republiky, NATO, development co-operation, development projects, czech foreign policy, Western Balkan, Armed Forces of the Czech republic

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2010
  • Vedúci: Mgr. Srdjan Prtina
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 11:42, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz