Theses 

Aplikace pro měření a zpracování dat inerciálních senzorů a GPS – Bc. Michal Štichauer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Štichauer

Diplomová práce

Aplikace pro měření a zpracování dat inerciálních senzorů a GPS

Applications for measurement and processing inertial sensors and GPS data

Anotace: Práce se zabývá návrhem a realizací Java aplikace pro zpracování signálů GPS a inerciálních senzorů. Teoretická část stručně shrnuje poznatky o satelitních navigačních systémech, souřadných soustavách, inerciálních senzorech, inerciální navigaci a filtraci diskrétního signálu. Práce dále uvádí mechanizační rovnice inerciálních navigačních systémů, zabývá se kalibrací akcelerometrů a obecně popisuje Kalmanův filtr. Praktická část se věnuje popisu aplikace a použitých technologií jako jsou lambda výrazy a přístup k nativním kódu z Javy.

Abstract: This thesis deals with the design and implementation of Java application for GPS and inertial sensors signals processing. Theoretical part briefly summarizes the knowledge of satellite navigation systems, coordinate systems, inertial senzore, inertial navigation and discrete signal filtration. The thesis also shows the mechanization equations of inertial navigation systems, deals with the accelerometers calibration and generally describes the Kalman filter. The practical part describes the application and used technologies such as lambda expressions and access to native code from Java.

Klíčová slova: GPS, INS, navigace, inerciální senzory, MEMS, Kalmanův filtr, FIR filtry

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karel Šimerda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23040 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Štichauer, Michal. Aplikace pro měření a zpracování dat inerciálních senzorů a GPS. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:10, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz