Bc. Hana Mičulková

Bakalářská práce

Souvislost workoholismu a pracovní angažovanosti s well-being

The Relationships between Workaholism, Work Engagement and Well-being
Anotace:
Tématem práce je souvislost workoholismu a pracovní angažovanosti s psychologickým well-beingem. Workoholismus je konceptualizován jako dvojdimenzionální jev sestávající z nutkání pracovat a nad-měrného zapojení do práce. Pracovní angažovanost je definována jako trojdimenzionální trvalý stav charakteristický energií, oddaností a pohroužením se do práce. Psychologický well-being sestává ze šesti dimenzí …více
Abstract:
The topic of the thesis is the relationship between workaholism, work engagement and psychological well-being. Workaholism is conceptualized as a two-dimensional phenomenon: it comprises working extensively and working compulsively. Work engagement is defined as a three-dimensional state charac-terized by vigour, dedication, and absorption. Psychological well-being is comprised of six dimensions: self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marie Součková
  • Oponent: Mgr. Ondřej Straka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie