Bc. Vanesa Fraňová

Bachelor's thesis

Cross-cultural research in tourism and decision-making

Cross-cultural research in tourism and decision-making
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na zistenie faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie sa turistov z rôznych kultúr pri výbere destinácie na vycestovanie, so špeciálnym zameraním na cestovateľov prichádzajúcich do Českej a Slovenskej Republiky. Skúmaných je päť kultúr, a to konkrétne Európska, Americká, Ázijská, Africká a Austrálska kultúra. Zámer tejto práce je zistiť, či kultúra ovplyvňuje rozhodovanie …more
Abstract:
This thesis focuses on finding out, which factors influence the decision-making of tourists from specific cultures when choosing a destination to travel to, with a special focus on those travellers coming to Czech and Slovak Republic. Five cultures are being examined, namely the European, American, Asian, African and Australian cultures. The objectives of this thesis are to find out whether the culture …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Štěpán Chalupa
  • Reader: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze