Bc. Michaela Chládková

Diplomová práce

Analyse der Lehrwerke aus phonetischer Sicht - "Sprechen Sie Deutsch?" und "Němčina pro samouky"

Schoolbooks analysis of German for secondary school in term of phonetics and typical pronunciation mistakes of native Czech speakers
Abstract:
In my diploma theses I was interested in the topic of comparasion of two textbooks of German language from the phonetic and phonologie point of view. In the teoretic part of my diploma thesis I define explain basic terms of this topic. In the practical part I explain most frequent pronuncation mistakes of czech native speakers and ways of their elimination. Then I compare two concrete textbooks of …více
Abstract:
Ve své práci jsem se zabývala porovnáním dvou učebnic německého jazyka z fonetického a fonologického hlediska. V teoretické části vymezuji a vysvětluji základní pojmy této problematiky. V praktické části nejdříve uvádím nejčastější výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích a možnosti jejich odstranění. Dále se potom zabývám porovnáním konkrétních učebnic německého jazyka "Sprechen Sie Deutsch?" …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta