Jiří Motl

Bakalářská práce

Datalogger napětí, proudu a dalších veličin

Datalogger of Voltage, Current and other Values
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj dataloggeru pro sběr dat během nabíjení a vybíjení baterií. Práce popisuje metody měření veličin jako napětí, proud, teplota a kmitočet. Popisuje také vývoj programu, konkrétně obsluhu jednotlivých modulů pro sběr dat. Tyto dílčí moduly jsou následně spojeny do výsledného dataloggeru pomocí jednodeskového počítače a dílčí programy pro obsluhu modulů jsou implementovány …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the development of a datalogger for data collection during battery charging and discharging. The work describes methods of measuring quantities such as voltage, current, temperature and frequency. It also describes the development of the program, specifically the operation of individual modules for data collection. These sub-modules are then connected to the final data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Krčmář

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Motl, Jiří. Datalogger napětí, proudu a dalších veličin. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií