Mgr. Marie Zmeškalová

Bachelor's thesis

Sexuální trestné činy

Sexual Offences
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sexuálně trestnou činností, konkrétně: druhy sexuálních trestných činů, které jsou specifické užitím nadměrné sily ze strany pachatele, oběťmi sexuálně trestných činů včetně primární a sekundární následky pro tuto oběť, ale i pomoc oběti a práce s ní, osobou pachatele sexuálně trestných činů, ať už z pohledu pachatele nedeviantního či deviantního, ale také z pohledu …more
Abstract:
In my bachelor thesis I focused on sexual crimes which are specific by use of excessive force by a perpetrator, victims of sexual offenses included primary and secondary consequences for victims but also help and care of victims, person of a perpetrator whether from the perspective of the deviant/non-deviant perpetrator, but also from the perspective of a perpetrator’s focus on age of his victims. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure