Mgr. Dominika Nogová

Diplomová práce

Dítě jako oběť sexuálních trestných činů

Child as a Victim of Sex offenses
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje vymezení trestných činů, jejichž obětí je dítě, se zaměřením na znásilnění, pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku a trestné činy související s pornografií, a dále na právní úpravu postavení oběti v zákoně 45/2013 Sb. V úvodu práce jsou nastíněny pojmy dítě, oběť a sexuální trestný čin. Práce pokračuje stručným historickým exkurzem a vymezením jednotlivých sexuálních …více
Abstract:
Following thesis focuses on definition those criminal acts in which the victim is a child; with the emphasis on rape, sex abuse, sexual act inveiglement and criminal acts relating to pornography and last but not least to legislation of the victim ´s position in accordance with Law No. 45/2013 Coll. The introduction of the thesis outlines further expressions – child, victim and sexually related criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta