Mgr. Marie Zmeškalová

Bakalářská práce

Sexuální trestné činy

Sexual Offences
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sexuálně trestnou činností, konkrétně: druhy sexuálních trestných činů, které jsou specifické užitím nadměrné sily ze strany pachatele, oběťmi sexuálně trestných činů včetně primární a sekundární následky pro tuto oběť, ale i pomoc oběti a práce s ní, osobou pachatele sexuálně trestných činů, ať už z pohledu pachatele nedeviantního či deviantního, ale také z pohledu …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focused on sexual crimes which are specific by use of excessive force by a perpetrator, victims of sexual offenses included primary and secondary consequences for victims but also help and care of victims, person of a perpetrator whether from the perspective of the deviant/non-deviant perpetrator, but also from the perspective of a perpetrator’s focus on age of his victims. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního