Bc. Milan Pluta

Diplomová práce

Využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie v Moravskoslezském kraji

The Using of the Financial Resources from Funds of the European Union in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl vyhodnotit čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v Moravskoslezském kraji v období mezi léty 2014-2018. Práce postupně prochází regionální politiku Evropské unie a České republiky, dále skrze jejich praktickou realizaci, až k problematice procesu čerpání dotací z fondů Evropské unie v České republice. V analytické části se práce nejdříve zaměřuje na popis …více
Abstract:
The goal this thesis is to evaluace the drawing of funds from the European Union in the Moravian-Silesian Region in the period between 2014-2018. The thesis gradually goes through the regional policy of the European Union and the Czech Republic, further through their practical implementation, to the issue of the process of drawing subsidies from European Union funds in the Czech Republic. In the analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/c1o4o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Dostálová, MPA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné