Ing. Eva Procházková

Diplomová práce

Křesťanské motivy v současném českém umění a vliv sekularizace na jeho vnímání

The Christian Motifs in Contemporary Czech Arts and the Influence of Secularization on Their Perception
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na užívání křesťanských motivů v současném českém hudebním a výtvarném umění. Náboženská symbolika je zahrnuta v duchovním i neduchovním umění rozdílnými způsoby. Zatímco v duchovním umění existuje intenzivní zápas mezi tradičními a moderními přístupy k jeho koncepci, v oblasti neduchovního, sekulárního umění je rozpoznatelných mnoho více či méně zamýšlených podobnostních …více
Abstract:
This MA diploma paper focuses on application of Christian motifs within contemporary Czech music and beaux arts. Religious symbology is included in both sacred and non-sacred arts in different ways. While within the sacred arts, there exists an intensive confrontation between traditional and modern attitudes to their conception, in the area of non-sacred, secular arts, there are recognizable many more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta