Lukáš Leitl

Bakalářská práce

Řízení modelu myčky aut pomocí PLC

Control of car wash model with PLC
Anotace:
Práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu myčky aut pomocí PLC automatu. Cílem je upravit stávající model po hardwarové stránce, vytvořit program pro PLC a přidat HMI panel pro ovládání a vizualizaci celé soustavy. Funkčnost modelu je demonstrována na vytvořené aplikaci.
Abstract:
The work deals with the control of laboratory model of car wash using PLC. The aim is to modify the hardware of the existing model, create a PLC program and add an HMI panel to control and visualize the entire system. The functionality of the model is demonstrated on the created application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Leitl, Lukáš. Řízení modelu myčky aut pomocí PLC. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky