Bc. Ivana Viteková

Master's thesis

Punková modlitba v pravoslávnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v Mladej Fronte Dnes

Punk Prayer in Orthodox cathedral: the media image of Pussy Riot musical performance and trial in Mladá fronta Dnes
Abstract:
Thesis deals with the structure of the media image of the case known as "punk prayer". It refers to the event of illegal concert of Russian feminist punk group Pussy Riot, which took place on February 21, 2012 in Moscow's Cathedral of Christ the Savior. On August 17, 2012, the three members were convicted of "hooliganism motivated by religious hatred", and each was sentenced to two years imprisonment …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá konštrukciou mediálneho obrazu kauzy známej ako „punková modlitba“. Odkazuje k udalosti nelegálneho koncertu ruskej punkovej feministickej skupiny Pussy Riot, ktorý sa odohral 21. februára 2012 v priestoroch moskovského Chrámu Krista Spasiteľa. Dňa 17. augusta 2012 boli tri kľúčové členky skupiny odsúdené na dva roky väzenia z dôvodu „výtržníctva motivovaného náboženskou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Johana Kotišová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií