Bc. Krištof Anetta

Diplomová práce

Surfaces of (Post)postmodernism: David Foster Wallace and Autism Spectrum Disorders

Surfaces of (Post)postmodernism: David Foster Wallace and Autism Spectrum Disorders
Anotace:
Centrálním textem analyzovaným v této práci je román Davida Fostera Wallace The Pale King. Speciální pozornost je věnována reprezentacím mentálních poruch, které zdánlivě tvoří rozmanitý obraz poruch autistického spektra. Postupujíc k cíli, práce nejprve shromáždí existující interpretace a umístění Wallacovy prózy, pokusí se identifikovat a definovat pojmy (post-)postmoderny a literárního (post-)postmodernismu …více
Abstract:
The central text analyzed in this thesis is David Foster Wallace’s The Pale King. Special attention is being paid to representations of mental disorder, which arguably paint a multifaceted picture of autism spectrum disorders. In the course of doing this, I set up the discourse by reviewing the existing interpretations and placements of David Foster Wallace’s prose, trying to locate and define the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta