Theses 

Surfaces of (Post)postmodernism: David Foster Wallace and Autism Spectrum Disorders – Bc. Krištof Anetta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Krištof Anetta

Diplomová práce

Surfaces of (Post)postmodernism: David Foster Wallace and Autism Spectrum Disorders

Surfaces of (Post)postmodernism: David Foster Wallace and Autism Spectrum Disorders

Anotace: Centrálním textem analyzovaným v této práci je román Davida Fostera Wallace The Pale King. Speciální pozornost je věnována reprezentacím mentálních poruch, které zdánlivě tvoří rozmanitý obraz poruch autistického spektra. Postupujíc k cíli, práce nejprve shromáždí existující interpretace a umístění Wallacovy prózy, pokusí se identifikovat a definovat pojmy (post-)postmoderny a literárního (post-)postmodernismu, a určí místo abnormálních mentálních procesů v postmoderní literatuře.

Abstract: The central text analyzed in this thesis is David Foster Wallace’s The Pale King. Special attention is being paid to representations of mental disorder, which arguably paint a multifaceted picture of autism spectrum disorders. In the course of doing this, I set up the discourse by reviewing the existing interpretations and placements of David Foster Wallace’s prose, trying to locate and define the notions of (post-)postmodernity and literary (post-)postmodernism, and identifying the place of abnormal mental processes in postmodern fiction.

Keywords: David Foster Wallace, autism, Asperger's syndrome, mental disorder, postmodernism, post-postmodernism, New Sincerity, performatism

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz