Theses 

Návrh implementace agilní metodiky pro vývoj software produktu – Ing. Bc. Jan Trunkát

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Ing. Bc. Jan Trunkát

Diplomová práce

Návrh implementace agilní metodiky pro vývoj software produktu

Design of agile development methodology implementation for software product development

Anotace: Diplomová práce je zaměřená na aplikaci agilní metodiky Scrum na reálný tým, který se zabývá vývojem software produktu. Seznamuje se základy z oblasti softwarového inženýrství. Jsou zde popsány některé tradiční a agilní metodiky se zaměřením na agilní metodiku Scrum. V rámci práce byla provedena analýza týmu, jeho současného stavu a procesů. Na analýzu byly udělány návrhy na zlepšení.

Abstract: The master´s thesis is aimed on aplication agile methodology Scrum on real team, which specialize on software product development. Thesis explained basics from software engineering. Described some traditional and agile methodologies and aimed on agile methodology Scrum. As part of the work was carried out analysis of team, current state a processes. On the analysis was done suggestions for improving.

Klíčová slova: agilní, SCRUM, JIRA, agilní vývoj, software produkt, Confluence, Dr.Explain, agile, agile development, software product

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:50, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz