Ing. Bc. Jan Trunkát

Diplomová práce

Návrh implementace agilní metodiky pro vývoj software produktu

Design of agile development methodology implementation for software product development
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na aplikaci agilní metodiky Scrum na reálný tým, který se zabývá vývojem software produktu. Seznamuje se základy z oblasti softwarového inženýrství. Jsou zde popsány některé tradiční a agilní metodiky se zaměřením na agilní metodiku Scrum. V rámci práce byla provedena analýza týmu, jeho současného stavu a procesů. Na analýzu byly udělány návrhy na zlepšení.
Abstract:
The master´s thesis is aimed on aplication agile methodology Scrum on real team, which specialize on software product development. Thesis explained basics from software engineering. Described some traditional and agile methodologies and aimed on agile methodology Scrum. As part of the work was carried out analysis of team, current state a processes. On the analysis was done suggestions for improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace