Lucie RŮŽIČKOVÁ

Bakalářská práce

Hlas pedagoga a práce s hlasem v učitelské profesi

Voice of teacher and speech education in the teaching profession
Anotace:
Bakalářská práce "Hlas pedagoga a práce s hlasem v učitelské profesi" je celkově členěna do sedmi kapitol a pojednává o hlase jako pracovním nástroji pedagogů, o hlasových nárocích učitelského povolání a správném užívání hlasu v této profesi. Dále popisuje anatomii a fyziologii hlasového ústrojí, věnuje se vlastnostem hlasu a vývoji lidského hlasu, uvádí základní dělení hlasových poruch, vysvětluje …více
Abstract:
This bachelor thesis "Voice of pedagogue and work with voice in the teaching profession" is generally divided into seven chapters and deals with voice as the working tools of pedagogues, deals with the demands of teacher's voice and proper use of voice in the teacher´s profession. It also describes the anatomy and physiology of the vocal tract, it discusses voice properties and development of human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Karel Ochozka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Lucie. Hlas pedagoga a práce s hlasem v učitelské profesi. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2gykdd 2gykdd/2
30. 3. 2016
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.