Bc. Veronika Koudelová

Diplomová práce

Sociální služby zaměřené na podporu osob pečujících o seniory postižené demencí

Social services focused on the support to the informal carers of the elderly with dementia
Anotace:
Práce je zaměřena na zkoumání služeb zaměřených na podporu osob pečujících v domácím prostředí o seniora postiženého demencí. Cílem práce je zodpovězení otázky: “Jak jsou pozitivní aspekty péče o seniora s demencí v domácím prostředí zohledňovány v sociálních službách zaměřených na podporu pečujících osob?” V první části práce jsem vymezila teoretické koncepty potřebné pro její zodpovězení: rodinná …více
Abstract:
The diploma thesis deals with analyzing services focused on the support of individuals who are in charge of home care for seniors with dementia. The purpose of the diploma thesis is to find out how positive aspects of home care for seniors with dementia are reflected in social services aimed at the support of caregivers. The first part of the thesis covers the following theoretical concepts the comprehension …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií