Mgr. David Medek, Ph.D.

Disertační práce

Komparace modelování v reálném a imaginativním 3D prostoru

Comparison of modeling in real and imaginative 3D space
Anotace:
Předkládaná disertační práce zkoumá možnosti využití nových 3D technologií jako je virtuální modelování, optická fotometrie a především třídimenzionální tiskárny – tedy procesů, které lze zahrnout pod termín Rapid Prototyping – v umělecké tvorbě a zabývá se také způsoby jejich výuky na uměleckých a pedagogických školách. Jelikož se jedná o progresivní obor, který se nachází ve stádiu zrodu a současně …více
Abstract:
The dissertation examines the potential of new 3D technologies and its use such as virtual modelling, optical photometry and especially three-dimensional printers - i.e. processes that may be subsumed under the term of Rapid Prototyping - in arts dealing also with manners of their teaching at artistic and pedagogical schools. As it is a progressive field which appears to be in the state of birth and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D., doc. ak. soch. Jiří Sobotka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta