Thuy Trang Dangová

Bachelor's thesis

Analýza loajality zákazníka drogerie Rossmann

Customer loyalty analysis of the drugstore Rossmann
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá loajalitou zákazníka a jejím významem pro firmu. Cílem práce je prozkoumat vztah zákazníka a míru jeho loajality k drogistické síti Rossmann. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována chování spotřebitele a faktorům působícím na jeho rozhodování. Pak se zabývá definicí pojmu loajalita zákazníků a jednotlivými metodami marketingového výzkumu. Dále představuje …more
Abstract:
The thesis deals with the topic of customer loyalty and its importance for the company. The purpose of this thesis is to study the customer relationship and its degree of loyalty to the drugstore chain Rossmann. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is dedicated to customer behaviour and the factors affecting customers’ decision-making. Furthermore, it focuses on the definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Vladimíra Khelerová
  • Reader: Zdeněk Vojtíšek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73100