Thuy Trang Dangová

Bachelor's thesis

Analýza loajality zákazníka drogerie Rossmann

Customer loyalty analysis of the drugstore Rossmann
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá loajalitou zákazníka a jejím významem pro firmu. Cílem práce je prozkoumat vztah zákazníka a míru jeho loajality k drogistické síti Rossmann. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována chování spotřebitele a faktorům působícím na jeho rozhodování. Pak se zabývá definicí pojmu loajalita zákazníků a jednotlivými metodami marketingového výzkumu. Dále představuje …viac
Abstract:
The thesis deals with the topic of customer loyalty and its importance for the company. The purpose of this thesis is to study the customer relationship and its degree of loyalty to the drugstore chain Rossmann. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is dedicated to customer behaviour and the factors affecting customers’ decision-making. Furthermore, it focuses on the definition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Zdeněk Vojtíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73100