Jana Richtárová

Bachelor's thesis

Prevence a řešení pohledávek po splatnosti

Prevention and Solution of Overdure Debts
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá prevencí a řešením pohledávek po splatnosti v podnikatelském prostředí. S problematikou nesplacených pohledávek se potýká celá řada podnikatelských subjektů při své podnikatelské činnosti. Tato práce systematicky shrnuje aktuální poznatky v oblasti prevence, zajištění, správy a vymáhání pohledávek. Vysvětluje základní pojmy: pohledávka, dlužník, věřitel, a popisuje vznik …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with prevention and solution of overdue claims in entrepreneurial environment. There are a lot of enterprises facing the problem of outstanding debts. The aim of the thesis is to systematically sum up current knowledge in preventing, reinsurance, management, and collection of debts. It explains basic terms such as claim, debtor, creditor, and describes incurrence and extinction …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Adam Ptašnik, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Šárka Palermová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS