Mgr. Aleksei Penzentcev

Master's thesis

Architecture and implementation of the system for serious games in Unity 3D

Architecture and implementation of the system for serious games in Unity 3D
Abstract:
Diplomová práce popisuje návrh architektury pro "vážné hry" v prostředí Unity 3D a také implementaci interakčního rozrhraní hry pomocí zařízení Kinect. Architektura je navržena jako událostmi řízený systém. Díky tomuto návrhu je zjednodušeno přidávání nových komponent i podpora dalších vstupních zařízení.Práce popisuje zásadní principy návrhu takového systému. Dále je implementována minihra s názvem …more
Abstract:
This thesis describes a way of designing architecture for a serious game in Unity 3D environment and implementation of interaction with the game via Kinect device. The architecture is designed using event-based system which makes easier adding new components into the game including support of other devices. The thesis describes main approaches used for creation of such system. The mini-game “Tower …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Marek Vinkler, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.