Miluše GRYČOVÁ

Bachelor's thesis

Individuální roční poradenský rozhovor jako nástroj pro zkvalitnění práce s uchazeči o zaměstnání.

The individual annual advisory interview as a tool for improvement of work with job seekers.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá individuálními ročními poradenskými rozhovory, které jsou s uchazeči o zaměstnání prováděny na Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem. Práce zkoumá, jakým způsobem poradenské rozhovory pomáhají uchazečům o zaměstnání v návratu na trh práce. Dále se zabývá skutečností, zda závěrečné zprávy pomáhají zprostředkovatelům v další práci s uchazeči o zaměstnání. V …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with individual annual advisory interviews, which are carried out with job seekers at the Labor Office of the Czech Republic at the contact point in Ústí nad Labem. The thesis examines how advisory interviews help job seekers return to the labor market. It also deals with the fact whether the final reports help mediators in further work with job seekers. The semi-structured …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRYČOVÁ, Miluše. Individuální roční poradenský rozhovor jako nástroj pro zkvalitnění práce s uchazeči o zaměstnání.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta