Marcel Rolf Pfeifer

Disertační práce

Research and development of computer support for maintenance, assembly and other auxiliary and service works

Research and development of computer support for maintenance, assembly and other auxiliary and service works
Anotace:
Doktorské disertační práce řeší stoupající důležitost počítačové (softwarové) podpory pro pomocné a obslužné procesy ve výrobních podnicích, jako jsou údržbářské, montážní a další práce. Tato práce se koncentrují na řešení jak prakticky použít sofistikované systémy a koncepty počítačové podpory. Dále je zdůrazněn efekt na ekonomiku podniku, na logistiku a na zvyšující se nároky v disciplíně sbírání …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with the rising importance of computer (software) support for auxiliary and service processes in production companies, such as maintenance, assembly, and further activities. This thesis focuses on a solution of how to practically apply sophisticated systems and computer support concepts. Further, it emphasises its effect on the company’s economics, on logistics, and on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Jiří Hrubý
  • Oponent: Dariusz Plinta, Dana Stančeková, Jan Nevima

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie

Práce na příbuzné téma