Bc. Dominika Váňová

Master's thesis

Proteinové markery metastatického potenciálu u karcinomu prsu a jejich exprese v závislosti na klinickopatologických charakteristikách

Protein markers of metastasis in breast carcinoma and their expression in the relationship with clinicopathological characteristics
Anotácia:
Rakovina prsu je ve vyspělých zemích jedním z nejčastějších nádorových onemocnění žen a metastazování je hlavní příčinou úmrtí na toto onemocnění. V současné době využívané prognostické a prediktivní markery nejsou dostačující pro aplikaci co nejvhodnější možné léčby pro jednotlivé typy pacientek ani pro záchyt nemoci v premetastazujících stádiích. Hledání vhodnějších markerů je proto jedním z hlavních …viac
Abstract:
Breast cancer is one of the most common women‘s cancer disease in developed countries and metastasis is the major cause of death of these patients. Currently used prognostic and predictive markers are not sufficient neither for the best suited cure application to individual patients nor a capture of premetastatic stages of the disease. That is why searching for more suitable markers is a preferred …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biochemistry / Biochemistry

Práce na příbuzné téma