Mgr. Věra Suchánková

Bakalářská práce

Znalosti neverbální komunikace u studentů učitelství

Knowledge of nonverbal communication among students of teaching
Anotace:
Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je u studentů učitelství opodstatněné cíleně rozšiřovat znalosti v oblasti neverbální komunikace. Teoretická část mapuje, jaké jsou možnosti rozvoje sociálních dovedností na pedagogických fakultách s důrazem na mimoslovní sdělování. Výzkumná část je zaměřena na screening současného stavu znalostí u studentů učitelství; jak jsou vnímaví k neverbálním prvkům …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis „Knowledge of nonverbal communication among students of teaching“ is to answer a question about potential need of further nonverbal communication knowledge broadening for students of secondary school teaching. The theoretical part is focused on potential improvements of social skills on pedagogical faculties with emphasis on nonverbal communication. The practical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta