Theses 

Zrakové vnímání u předškolních dětí s vývojovou dysfázií – Bc. Eva Zapletalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Zapletalová

Bakalářská práce

Zrakové vnímání u předškolních dětí s vývojovou dysfázií

Visual perception at pre-school children with dysphasia

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zrakovým vnímáním u předškolních dětí s vývojovou dysfázií. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá komunikací a ontogenezí řeči, narušenou komunikační schopností, zrakovou percepcí, vývojovou dysfázií a její symptomatologií, etiologií a terapií. Výzkumné šetření se zaměřuje na analýzu zrakového vnímání u předškolních dětí s vývojovou dysfázií.

Abstract: Bachelor’s thesis is focused on visual perception at pre-school children with developmental dysphasia. Work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with communication and development of speech, impaired communication ability, visual perception, developmental dysphasia and its symptomatology, etiology and therapy. Research investigation is focused on analyse of visual perception at pre-school children with developmental dysphasia.

Klíčová slova: Zrakové vnímání, vývojová dysfázie, specificky narušený vývoj řeči, visual perception, developmental dysphasia, specific language impairment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:55, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz