Marie Hlavičková

Bakalářská práce

Facebook-Kommunikation aus linguistischer Sicht. Eine Analyse der Posts in einer Facebook-Diskussion.

Facebook Posts from the Linguistic Point of View. The Analysis of Posts in the Social Network.
Abstract:
This bachelor thesis deals with Internet communications, namely communications on the social network Facebook. The goal of this thesis is to analyze different posts in Facebook groups from different angles and to find out how the communication among students works nowadays. The thesis consists of two parts - the theoretical and the practical. The theoretical part describes the main facts relating to …více
Abstract:
In meiner Bachelor-Arbeit beschäftige ich mich mit dem Thema Internet-Kommunikation, genauer mit der Kommunikation auf dem Sozial-Netzwerk Facebook. Das Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist, einzelne Beiträge aus einer Facebook-Gruppe von verschiedensten Gesichtspunkten zu analysieren. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: aus dem theoretischen Teil und aus dem praktischen Teil. In dem theoretischen Teil …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlavičková, Marie. Facebook-Kommunikation aus linguistischer Sicht. Eine Analyse der Posts in einer Facebook-Diskussion.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe