Bc. Kristýna Tichá

Bakalářská práce

Detection of Pronunciation Mistakes

Detection of Pronunciation Mistakes
Anotace:
Diplomová práce zkoumá rozdíly ve schopnosti studentů anglického jazyka rozpoznat výslovnostní chyby v angličtině v závislosti na čase, který studiu věnují. Soustředí se na české studenty angličtiny na základních a středních školách. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda se citlivost na výslovnostní chyby v angličtině zlepšuje úměrně času, který studiu věnují přímo, např. během hodin anglického jazyka …více
Abstract:
The present thesis investigates the differences in the learners’ ability to detect English pronunciation mistakes in connection with the time they devote to learning the language. It focuses on Czech learners of English in primary and secondary schools. The objective of the work is to ascertain the answer to the question whether the sensitivity of the learners to English pronunciation mistakes improves …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta